ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών σε συνεργασία με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ το οποίο αποτελεί εταίρο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος UPSWING BUILD UP SKILLS, συμμετείχε ενεργά στην πρακτική κατάρτιση εκπαιδευτών από όλη την Ελλάδα , οι οποίοι στη συνέχεια πρόκειται να εκπαιδεύσουν τους Αλουμινοσιδηροκατασκευαστές σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας.

Πιο συγκεκριμένα αφού προηγήθηκε διήμερη θεωρητική κατάρτιση, το Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2016, δέκα πέντε μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων έλαβαν πρακτική εκπαίδευση στις σύγχρονες κατασκευές αλουμινίου και στις ορθές πρακτικές που θα πρέπει να ακολουθούνται για την εξοικονόμηση ενέργειας. Παρόντες σε όλη την διάρκεια της πρακτικής εκπαίδευσης ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας κ.Θεόφιλος Παγιάτης και οι επιστημονικοί σύμβουλοι Στέλιος Λαμπρακόπουλος και Νικόλαος Κεραμίδας.

Η ΠΟΒΑΣ θα ήθελε να ευχαριστήσει την βιομηχανία EUROPA PROFILE ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. για την ευγενική χορηγία των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης .
Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα η ΠΟΒΑΣ σε συνεργασία με το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, πρόκειται να υλοποιήσει τρία πιλοτικά προγράμματα τεχνικής επαγγελματικής κατάρτισης Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών με εξειδίκευση στην εξοικονόμηση ενέργειας.