Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ

Η Ένωση μας ιδρύθηκε το 1977 στην Νίκαια, Αττική με σκοπό την συστηματική μελέτη των προβλημάτων του κλάδου μας και με στόχο την καλύτερη επίλυση αυτών. Στην προσπάθεια μας αυτή έχουμε αναπτύξει πνεύμα αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών μας και έχουμε βελτιώσει τις συνθήκες της επαγγελματικής κατάρτισης με στόχο τη άνοδο του πολιτιστικού και μορφωτικού επιπέδου αυτών.

Τα τελευταία χρόνια έχουν συντελεστεί αλματώδεις εξελίξεις για όλους εμάς που ασχολούμαστε με το Αλουμίνιο. Η Ένωση Κατασκευαστών Αλουμινίου – Σιδήρου Πειραιά, έχει ασχοληθεί με τα κυριότερα προβλήματα του κλάδου μας όπως:

  • Το φορολογικό,
  • Το ασφαλιστικό,
  • Την δημιουργία ΒΙΟΠΑ,
  • Την άδεια για την πετρελαιοκίνηση των επαγγελματικών φορτηγών μας στην Αθήνα,
  • Την έκδοση άδειας λειτουργίας και εγκατάστασης των επιχειρήσεων των μελών της,
  • Την πιστοποίηση Τεχνικού Ασφαλείας μέσω εξειδικευμένων Σεμιναρίων του κλάδου μας

Μοχλός της συνεχούς αναβάθμισης του τεχνικού και κοινωνικού επιπέδου των μελών μας είναι η επιμόρφωση τους στο FPC-CE, η συμμετοχή τους σε σεμινάρια του κλάδου μας, η παρουσία της Ένωσης σε Συνέδρια, Κλαδικές Εκθέσεις και Ημερίδες, η πραγματοποίηση επισκέψεων σε εγκαταστάσεις διελάσεων με στόχο την παρουσίαση νέων προϊόντων, κ.α.    

Μερικοί από τους στόχους μας είναι η δημιουργία ΒΙΟΠΑ, η κατοχύρωση του επαγγέλματος μας και η δημιουργία Κρατικών Σχολών Μαθητείας. Η επιμόρφωση και η εκπαίδευση πρέπει να ξεκινάει πρώτα από εμάς τους ίδιους τους επιχειρηματίες και μετά να την απαιτήσουμε και από τους απλούς τεχνίτες μας. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι μόνο η εμπειρία μας δεν αρκεί. Όλη η γνώση και η τεχνογνωσία που μας μεταβιβάσθηκε από τους παλαιότερους όσο πολύτιμη και αναγκαία και αν είναι, πρέπει όλοι ανεξαιρέτως να φροντίσουμε να εμπλουτιστεί προσθέτοντας νέα στοιχεία και ταυτόχρονα να την εκσυγχρονίσουμε.

Έχοντας κατά νου τα ανωτέρω, η Ένωση θα συνεχίσει να είναι πάντα κοντά στα μέλη της και θα προσπαθεί για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.