Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΣ

 Διοικητικά Μέλη 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τσελεπής Δημήτριος
Ά ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Παγιάτης Θεόφιλος
Β ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Φαραστέλης Χαράλαμπος
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Σολιδάκης Παντελής
ΤΑΜΙΑΣ Σαμβέλ Ζατικιάν
ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ Χριστοδούλου Νικόλαος
ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Μπαρόλας Ιωάννης
ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ Μιχαήλος Δημήτριος
ΜΕΛΟΣ Παπαγιαννίδης Κων/νος