Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΣ

 Διοικητικά Μέλη 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σολιδάκης Παντελής
Ά ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Παγιάτης Θεόφιλος
Β ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Φαραστέλης Χαράλαμπος
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Τσελεπής Δημήτριος
ΤΑΜΙΑΣ Σαμβέλ Ζατικιάν
ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ Χριστοδούλου Νικόλαος
ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Μιχαήλος Δημήτριος
ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ Βασίλης Στυλιανός
ΜΕΛΟΣ Παπαγιαννίδης Κων/νος