ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΝΚΑΣ

Η ΕΝΚΑΣ προωθεί ενέργειες συνεχούς βελτίωσης του επιπέδου των κατασκευαστών δια μέσου προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης αλλά και προγραμμάτων εκπαίδευσης νέων κατασκευαστών που επιθυμούν να ασχοληθούν με τις επιχειρήσεις του κλάδου μας.


ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ