ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Το EnergyHUB for ALL είναι μία Πύλη πληροφοριών για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και ταυτόχρονα ένας "Κόμβος" επικοινωνίας μεταξύ των διαφορετικών ενδιαφερόμενων μερών που εμπλέκονται στην ενεργειακή ανακαίνιση των νοικοκυριών.

Το EnergyHUB for ALL αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου REQUEST2ACTION, όπου κλάδος μας μέσω της ΠΟΒΑΣ συμμετέχει ενεργά . Ο πρόεδρος της Ενωσης Κατατασκευαστών Αλουμινίου και Σιδήρου του Πειραιά μίλησε πολλές φορές δημόσια για την χρησιμότητα του έργου. Σήμερα ο Κόμβος είναι στον αέρα.
οι βασικοί στόχοι:
Eνθάρρυνση της χρήσης αξιόπιστων πληροφοριών και οδηγιών μέσω των ΠΕΑ .
Δημιουργία εμπιστοσύνης μεταξύ του καταναλωτικού κοινού και της αγοράς, για την κατανόηση των δυνατοτήτων ανακαίνισης, το κόστος και την απόσβεση
Στήριξη της εφοδιαστικής αλυσίδας, για τον σχεδιασμό στρατηγικών προώθησης στην ανακαίνιση των κατοικιών, εντοπίζοντας τους πελάτες και χτίζοντας εταιρικές σχέσεις για την εφαρμογή των μέτρων, με σκοπό τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα