ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ο Πρόεδρος της ΠΟΒΑΣ μίλησε στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ και συγκεκριμένα στις βραδινές ειδήσεις του Σαββάτου 21/01/2017 , για την παράνομη επαγγελματική δραστηριότητα που παρουσιάζει αυξητικές τάσεις το τελευταίο τρίμηνο.

Μείζον πρόβλημα η μεγάλη έξαρση της αδήλωτης επαγγελματικής δραστηριότητας στον κλάδο των δομικών κατασκευών αλουμινίου και σιδήρου αλλά και η αδήλωτη εργασία, τα οποία έχουν αυξηθεί το τελευταίο τρίμηνο και πιέζουν ακόμα περισσότερο τις νόμιμα λειτουργούσες μικρές η μεσαίες επιχειρήσεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΒΑΣ ερευνά το θέμα με κοινωνική ευαισθησία , ώστε να αντιμετωπιστεί άμεσα και εντός των νομικών πλαισίων . Στην κατεύθυνση αυτή έχουμε διατυπώσει την πρόταση μας να επιδοτούνται οι προσλήψεις άνεργων βιοτεχνών του κλάδου μας οι οποίοι έκλεισαν την επιχείρηση τους , από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις του κλάδου . Με τον τρόπο αυτό θα δοθεί η ευκαιρία στον άνεργο συνάδελφο για μια νόμιμη απασχόληση και θα περιοριστεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός για τις βιοτεχνίες που λειτουργούν. Συγχρόνως θα αυξηθούν οι ασφαλιστικές εισφορές και τα φορολογικά έσοδα από την αύξηση της νόμιμης απασχόλησης και της νόμιμης διακίνησης προϊόντων.