ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων . Πρακτική εκπαίδευση στα μέλη της ΕΝΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ !!