ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Γενική Συνέλευση του δευτεροβάθμιου και ανώτερου συνδικαλιστικού φορέα του κλάδου στις 3 Ιουλίου 2016 στα γραφεία του στην Αθήνα.

Αντιπρόσωποι και μέλη Διοικητικών Συμβουλίων πρωτοβάθμιων σωματείων και ενώσεων από όλη την Ελλάδα έδωσαν το παρόν.

Μέ απλότητα , δυναμική και υπευθυνότητα που εκφράζονται μέσα απο ουσιαστικές προτάσεις και παρεμβάσεις στα μείζονα προβλήματα του κλάδου !