ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Υπάρχει προοπτική σε μία λίγο διαφορετική κατευθυνση!

Μνημόνια , άδικη φορολογία , συντάξεις πείνας . Ο κλάδος μας σε πορεία συρρίκνωσης .

Έμμεσοι και άμεσοι φόροι χωρίς να υπολογίζεται η φοροδοτική ικανότητα των μικρομεσαίων Ασφαλιστικό σύστημα που που καταρρέει , ανεργία με αυξητικές τάσεις.

Μικρομάγαζα που καθημερινά ακολουθούν το μονοπάτι της οριστικής διακοπής της λειτουργίας τους . Η κυβέρνηση Τώρα να βάλει την κοινωνία πάνω από τα σχέδια των δανειστών .