ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η Ένωση μας ιδρύθηκε το 1977 στην Νίκαια, Αττική με σκοπό την συστηματική μελέτη των προβλημάτων του κλάδου μας και με στόχο την καλύτερη επίλυση αυτών. Στην προσπάθεια μας αυτή έχουμε αναπτύξει πνεύμα αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών μας και έχουμε βελτιώσει τις συνθήκες της επαγγελματικής κατάρτισης με στόχο τη άνοδο του πολιτιστικού και μορφωτικού επιπέδου αυτών.

Τα τελευταία χρόνια έχουν συντελεστεί αλματώδεις εξελίξεις για όλους εμάς που ασχολούμαστε με το Αλουμίνιο. Η Ένωση Κατασκευαστών Αλουμινίου – Σιδήρου Πειραιά, έχει ασχοληθεί με τα κυριότερα προβλήματα του κλάδου μας όπως:

 • Το φορολογικό,
 • Το ασφαλιστικό,
 • Την δημιουργία ΒΙΟΠΑ,
 • Την άδεια για την πετρελαιοκίνηση των επαγγελματικών φορτηγών μας στην Αθήνα,
 • Την έκδοση άδειας λειτουργίας και εγκατάστασης των επιχειρήσεων των μελών της,
 • Την πιστοποίηση Τεχνικού Ασφαλείας μέσω εξειδικευμένων Σεμιναρίων του κλάδου μας

Μοχλός της συνεχούς αναβάθμισης του τεχνικού και κοινωνικού επιπέδου των μελών μας είναι η επιμόρφωση τους στο FPC-CE, η συμμετοχή τους σε σεμινάρια του κλάδου μας, η παρουσία της Ένωσης σε Συνέδρια, Κλαδικές Εκθέσεις και Ημερίδες, η πραγματοποίηση επισκέψεων σε εγκαταστάσεις διελάσεων με στόχο την παρουσίαση νέων προϊόντων, κ.α.    

Μερικοί από τους στόχους μας είναι η δημιουργία ΒΙΟΠΑ, η κατοχύρωση του επαγγέλματος μας και η δημιουργία Κρατικών Σχολών Μαθητείας. Η επιμόρφωση και η εκπαίδευση πρέπει να ξεκινάει πρώτα από εμάς τους ίδιους τους επιχειρηματίες και μετά να την απαιτήσουμε και από τους απλούς τεχνίτες μας. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι μόνο η εμπειρία μας δεν αρκεί. Όλη η γνώση και η τεχνογνωσία που μας μεταβιβάσθηκε από τους παλαιότερους όσο πολύτιμη και αναγκαία και αν είναι, πρέπει όλοι ανεξαιρέτως να φροντίσουμε να εμπλουτιστεί προσθέτοντας νέα στοιχεία και ταυτόχρονα να την εκσυγχρονίσουμε.

Έχοντας κατά νου τα ανωτέρω, η Ένωση θα συνεχίσει να είναι πάντα κοντά στα μέλη της και θα προσπαθεί για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.

 stoxosΗ ΕΝΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ έχει τους ακόλουθους στόχους:

 • Την καλλιέργεια, υποβοήθηση, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος του συνδικαλισμού στους κλάδους των βιοτεχνών Αλουμινοσιδηροκατσκευαστών.
 • Τη συστηματική μελέτη των προβλημάτων των κλάδων, για την προσφορότερη συλλογική διεκδίκηση και επίλυση αυτών.
 • Την ενθάρρυνση και προώθηση της συνεργασίας των μελών, με την οργάνωσή τους σε κοινοπραξίες και συνεταιρισμούς, κάθε οικονομικής μορφής, για την αποτελεσματεκότερη προάσπιση και προαγωγή των οικονομικών, επαγγελματικών και ασφαλιστικών συμφερόντων τους.
 • Την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών και την εξασφάλιση συνθηκών βελτίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης και της ανόδου του πολιτιστικού και μορφωτικού επιπέδου αυτών.
 • Την καλλιέργεια, εξύψωση και υπεράσπιση πανανθρωπίνων δικαιωμάτων της ελευθερίας, της Δημοκρατίας, της Εθνικής ανεξαρτησίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ειρήνης.

 

Η ΕΝΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ προωθεί ενέργειες συνεχούς βελτίωσης  του επιπέδου των κατασκευαστών δια μέσου προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης αλλά και προγραμμάτων εκπαίδευσης νέων κατασκευαστών που επιθυμούν να ασχοληθούν με τις επιχειρήσεις του κλάδου μας.

Συγκροτεί ομάδες οργανωμένης προσφοράς για την εξυπηρέτηση στόχων που βελτιώνουν το περιβάλλον και τις συνθήκες λειτουργίας της αγοράς σε μια βάση αμοιβαίου σεβασμού και συνεργασίας με όλους τους φορείς.