ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ολοκληρώθηκε το Σεμινάριο για τους Υαλοπίνακες.

Ιδιαίτερη ικανοποίηση εκφράζουν οι κατασκευαστές της ΕΝΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ για την ποιότητα του σεμιναρίου το οποίο υλοποιήθιηκε στα γραφεία της εταιρείας iLi-Con .