ΕΙΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ CE

Tην ύλη επιμελήθηκαν οι ΄κύριοι Στέλιος Λαμπρακόπουλος , Λευτέρης Σίσκος , Γιάννης Αναστασόπουλος και ο επίκουρος καθηγητής του ΕΜΠ Χάρης Δούκας.
Το νέο εκπαιδευτικό υλικό το οποίο διδάσκεται πιλοτικά σε τρία τμήματα εκπαιδευομένων σε όλη την Ελλάδα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:Κανονισμοί και Νομοθετικές απαιτήσεις που σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων
Βασικά ενεργειακά μεγέθη και θερμοφυσικά χαρακτηριστικά σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων
Ολοκληρωμένες και οικονομικά βέλτιστες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια - Συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων ειδικοτήτων
Συντήρηση και παρακολούθηση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού σε όλο τον κύκλο ζωής των έργων εξοικονόμησης ενέργειας και επικοινωνία με τον πελάτη
Εξοικονόμηση ενέργειας και αλουμινοσιδηροκατασκευές
Ενεργειακές απαιτήσεις του έργου και βέλτιστα ενεργειακά προϊόντα αλουμινίου / σιδήρου
Διαμόρφωση πρότασης για την επιλεχθείσα τεχνική λύση αλουμινοσιδηροκατασκευής
Νομικές και Κανονιστικές απαιτήσεις κατασκευής.Επιλογή βέλτιστων τύπων κατασκευών από ενεργειακής άποψης και κατάλληλων υλικών κλπ. αποδοτική εφαρμογή κουφώματος επί της τοιχοποιίας.......Ενδιαφέρον για δημιουργία νέων τμημάτων. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία μετά την αξιολόγηση του εγχειρήματος θα προχωρήσει σε βελτιώσεις αν υπάρξουν προτάσεις από την επιστημονική ομάδα που παρακολουθεί το έργο και θα υλοποιήσει νέους κύκλους εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα, με στόχο την πιστοποίηση αρκετών κατασκευαστών.